Somavedic

 

Somavedic - Úvod

 
Somavedic je prístroj, ktorý spoľahlivo dokáže eliminovať a následne úplne odstraňovať nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón, elektrosmogu a ťažkých kovov. Prístroj Somavedic odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické a duševné zdravie. Slúži k harmonizácií prostredia, v ktorom žijeme a tým aj k celkovej dokonalej harmonizácií tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, ...

Ako Somavedic funguje?

 
Výborné výsledky Somavedicu sú podložené vynikajúcimi skúsenosťami z mnohých biorezonančných center a dokumentujú ich tiež početné prípady vzájomnej spolupráce s biorezonanciou BICOM, kde po nasadení Somavedicu došlo vždy k harmonizácií ochorením postihnutých orgánov. Princíp fungovania Somavedicu vychádza z dnes už komplexných poznatkov a rokov výskumov, týkajúcich sa predovšetkým ...

Účinky Somavedic-u

 
Aké sú prejavy a ako rýchlo na sebe pocítite účinky Somavedicu? Účinky Somavedicu sú individuálne a sú závislé na viacerých faktoroch. Viditeľné zlepšenie zdravotného stavu je závislé predovšetkým na závažnosti zdravotných ťažkostí a ich charaktere. Ak ide o akútne zdravotné ťažkosti, spravidla sa zlepšenie ...

Geopatogénne zóny (GPZ)

 
Slovo geopatogénny vzniklo z dvoch gréckych slov: geo znamená ,,zem" alebo ,,zemský" a pathos znamená ,,utrpenie" alebo ,,ochorenie". Voľným prekladom teda utrpenie, ktoré pochádza zo zeme alebo choroba pochádzajúca zo zeme. História Škodlivý vplyv geopatogénnych zón na ľudský organizmus poznali podľa zachovalých dokumentov už staré civilizácie. Prvé zmienky o ,,dračích ...

Modely a cenník

 
Somavedic Lumen (predtým Harmony) (inovácia v roku 2014 a zmena názvu kvôli zámenám s prístrojom Somavedic Harmonie) Odstraňuje všetky nežiadúce vplyvy všetkých druhov geopatogénnych zón, vodných krížov, Curryho i Hartmannovych pásov, čím podporuje spustenie regeneračných procesov v tele človeka aj zvierat v jeho okolí. Harmonizuje vzťahy v rodine, ...

Somavedic - certifikáty a dokumenty na stiahnutie

 
Somavedic Medic získal certifikát od Mezinárodnej spoločnosti pre výskum elektrosmogu IGEF Výsledky biofyzikálneho šetrenia skúšobného a výskumného laboratória IGEF potvrzujú, že používanie prístroja Somavedic MEDIC pri zdravotných záťažiach, spôsobených dnes všadeprítomným elektrosmogom a geobiologickými rušivými zónami, vedie k preukázateľnému zlepšeniu variabilít srdecových frekvencií a zlepšeniu prispôsobivosti vegetatívneho nervového systému. ...

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM