Somavedic

Somavedic - Úvod

 

 

 

Somavedic je prístroj, ktorý spoľahlivo dokáže eliminovať a následne úplne odstraňovať nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón, elektrosmogu a ťažkých kovov. Prístroj Somavedic odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické a duševné zdravie. Slúži k harmonizácií prostredia, v ktorom žijeme a tým aj k celkovej dokonalej harmonizácií tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho a firemného prostredia. Dosah prístroja Somatex je 30m v plomere a utvára guľu okolo prístroja a jeho žiarenie prestupuje aj stenami domu, rovnako ako negatívny vplyv geopatogénnych zón.

 

Somavedic

 

 

 

 

 

 

 

 

Prístroj Somavedic bol vyrobený po niekoľkých rokoch výskumu a skúšok. Bol testovaný a overený nielen odborníkmi z odboru prírodných vied, ale vedúcimi pracovníkmi diagnosticko-terapeutických centier, pracujúcich s prístrojmi: Time Waver, Bicom, Life System, Inergetics CoRe a ďalších. Somatex nedokáže odstrániť geopatogénne zóny ako také, ale eliminuje ich negatívny vplyv na človeka, faunu a flóru.

Nepriaznivé vplyvy geopatogénnych zón sa môžu prejavovať rôzne podľa miesta, intenzity a tiež citlivosti každého z nás. Miernejšie škodlivé účinky geopatogénnych zón (GPZ) sa môžu prejaviť ako nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni. Medzi fyzické prejavy patrí možný výskyt bolestí hlavy, bolestí chrbta, ochorenia chrbtice, trvalé reumatické ťažkosti, stuhnuté svaly a celkové vnútorné napätie. K psychickým ťažkostiam zaradzujeme nervozitu, nesústredenosť, podráždenosť, vyčerpanie, či neschopnosť vydržať pri práci. Výrobca uvádza ešte niekoľko príkladov: stála slabosť pri rannom vstávaní alebo pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny, nespavosť, nervové ochorenia, tráviace ťažkosti, chronický katar hrdla a žalúdka, srdcové choroby a iné. Okrem energetického vyčerpania môžu geopatogénne zóny stáť aj za vznikom onkologických ochorení.

 

 

Prečo Somavedic pomáha chrániť naše zdravie:

 

  • Chronické a rôzne neurčité zdravotné ťažkosti môžu byť spôsobené vplyvom geopatogénnych zón a elektrosmogu.
  • Rovnaké príčiny (GPZ a elektrosmog) sa z dlhodobého hľadiska môžu podieľať na vzniku onkologických ochorení.
  • Človek vystavený vplyvu GPZ počas spánku má zníženú úroveň k dosiahnutiu potrebného a dostatočného odpočinku dôležitého pre zachovanie zdravia.
  • Vplyv Somavedicu na človeka (mimo fyzických pocitov) je merateľný na biorezonančných prístrojoch. V priemere po mesiaci je geopatogénny stres a elektrosmog vyčistený, čo znamená, že človek je vďaka Somavedicu mimo pôsobenia týchto nebezpečných žiarení. 

 

Priamym výrobcom prístrojov Somavedic je firma Somavedic 2013 s.r.o.

 

 

http://www.geopatogennizony.com/o-nas

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM