Somavedic

Geopatogénne zóny (GPZ)

 

 

 

Slovo geopatogénny vzniklo z dvoch gréckych slov: geo znamená ,,zem" alebo ,,zemský" a pathos znamená ,,utrpenie" alebo ,,ochorenie". Voľným prekladom teda utrpenie, ktoré pochádza zo zeme alebo choroba pochádzajúca zo zeme.

Geopatogénne zóny
 
 
 
 
 
 

História

 

 

 

Škodlivý vplyv geopatogénnych zón na ľudský organizmus poznali podľa zachovalých dokumentov už staré civilizácie. Prvé zmienky o ,,dračích žilách" (geopatogénnych zónach) sú staré viac ako 4000 rokov a pochádzajú z Číny. Cisár Kuang Yü vydal nariadenie o zdokumentovaní pozemkov určených k zástavbe, aby poznali priebeh ,,dračích žíl" a podzemných vodných tokov. Skôr než starí Číňania začali stavať dom, prizvali na miesto prútikára, aby podľa ,,dračej diery" určil zóny zemných vplyvov.

Takisto v starovekom Ríme či Egypte o týchto zónach vedeli a je potvrdené, že sa im snažili vyhnúť pri stavbách domov. Obávali sa zvýšeného výskytu nádorových ochorení, ktorý sa v týchto zónach prejavoval. V starovekom Egypte prihnali na pozemok stádo kráv a podľa toho kde sa uložilo k odpočinku, začali stavať. Tieto znalosti sa využívali aj v časoch renesancie, a to pri stavbe kláštorov a zámkov, ktorých steny prebiehali v línií pásov geopatogénnych zón.

historia geopatogénne zónyGPZ a fauna

 

 

 

Pes bol od nepamäti indikátorom geopatogénnych zón. Najlepšie miesto pre umiestnenie postele je to, kam sa k spánku uloží pes. Nedokáže totiž spať tam, kde ho dráždi infrazvuk, ktorý mu pripomína vrčanie. Pes má vynikajúco vyvinutý sluch a počuje nielen nižšie frekvencie, ale presne vníma aj podprahové dráždenie.

Mačka je pravým opakom psa. Ak je jej príjemne, tak pradie. Vibrácie hrtanovej príklopky pri dýchaní vytvárajú tón podobný infrazvuku, ktorý v nej vyvoláva príjemné vibrácie. Rada tak vyhľadáva miesta, ktoré jej tento zvuk pripomínajú a sú to práve infrazvukové patogénne zóny. Preto do miest kde odpočíva mačka neumiestňujeme ani lôžko, ani miesto odpočinku či pracoviska.

Podobne včely mávajú väčšie množstvo medu v infrazvukových patogénnych zónach, pretože infrazvuk ich nenechá odpočívať a udržuje ich vo väčšej aktivite. Šum im zneje ako ich vlastný zvuk, ktorý vydávajú krídlami v dobe ich dennej aktivity. Umiestnenie úľov do vhodných GPZ teda napomáha kvalite včelstiev.

Rovnako aj mravce vyhľadávajú patogénne zóny, pretože rovnako ako včely vydávajú vlastný zvuk podobný infrazvuku. Miesta mravenísk sú často totožné s GPZ.

 

Vplyv GPZ na človeka

 

 

 

Malé deti sú veľmi citlivé, a preto si vyhľadávajú v postieľke vždy také miesto, aby sa zónam vyhli a ak to nie je možné spia nepokojne. Umiestnenie detskej postieľky tak môže ovplyvniť zdravotný stav dieťaťa.

Keďže ide o vyžarovanie zo zemského vnútra, pri dlhodobom pôsobení to má na človeka nepriaznivý vplyv. Najčastejšie sa to prejaví ochorením najslabšieho orgánu  v ľudskom tele. Celý proces môže byť urýchlený vrodenou predispozíciou. Krátkodobý pobyt v týchto zónach spôsobuje citlivým jedincom poruchy sústredenia alebo pocity stiesnenosti či nevysvetliteľnej únavy. Dlhodobé vystavenie, napríklad ak spíme v GPZ, to môže byť spúšťačom pre celú radu ochorení od banálnych až po tie najzávažnejšie. Tie sú však väčšinou podmienené multifaktoriálnou príčinou. Podľa názoru mnohých vedcov zaoberajúcich sa  prírodnými liečebnými metódami patrí k aktívnej zdravotnej prevencií aj rešpektovanie geopatogénnych zón.

V oficiálnej odbornej literatúre sa môžeme dočítať, že GPZ môžu byť príčinou nielen bolestí hlavy a nespavosti, ale aj ťažkých ochorení. Pobyt v oblasti zóny po dlhšiu dobu môže viesť k závažným ochoreniam ako choroby pečene, dolných močových ciest, neplodnosť, chronická nádcha a mnoho iných vrátane rakoviny. Normálny človek cíti negatívny vplyv zón až keď ochorie.

Vplyvom dlhodobého pôsobenia GPZ v obývaných priestoroch môže dokonca dochádzať k poruchám činnosti generovania závitnice ribonukleovej kyseliny. (RNA dôležitá pre transláciu - preklad a transkripciu - prepis genetickej informácie). V lepšom prípade taká porucha škodí činnosti iba danej príslušnej bunky, no v horšom prípade môže ovplyvniť jej delenie, čo môže viesť k vzniku rakoviny. Tento proces postupného nárastu chybných buniek môže trvať aj niekoľko rokov.

 

Stupnica škodlivosti GPZ

 

 

 

MUDr. Juryška, onkológ v Olomouci vyslovil podozrenie, že vysoký výskyt ochorení na novotvary v Olomouci súvisí s množstvom výskytu GPZ, čo bolo podnetom k jeho detailnému prieskumu.

 

Výsledkom jeho bádania je nasledujúca stupnica škodlivosti GPZ:

1. Slabá, na hranici pozorovateľnosti, účinky organizmus ľahko eliminuje.

2. Dobre rozpoznateľná, účinky zdravý organizmus dokáže dlhodobo eliminovať. Ak však ide o chorého človeka, je zreteľne oslabený a proces liečby sa predlžuje.

3. Oslabuje nervový systém, vzniká ľahká nervozita, jej účinky zdravý organizmus dokáže eliminovať nejaký čas, no u chorého jedinca môžeme pozorovať ťažkosti, ktoré sa nezlepšujú.

4. Silná nervozita, nespavosť, dysfunkcie orgánov, zdanlivo nevyliečiteľné chronické bolesti a ochorenia, ktoré sa však pobytom mimo zónu rýchlo zlepšujú. Zdravý organizmus im dokáže nejaký čas odolávať, ale chorý nie.

5. Môže dochádzať k vzniku nezhubných malformácií, nekľud, ktorý sprevádza človeka aj mimo GPZ, orgánové dysfunkcie, ktoré sa pri pobyte mimo GPZ nezlepšujú a je nutné ich liečiť a tento stav platí rovnako aj pre bolesti. Nervový stav je podobný stresu.

6. Pri tejto záťaži môžu vznikať silné degeneračné zmeny a prekancerózy, depresie, bolesti neznámeho pôvodu nereagujúce na terapiu, vystupňované ťažkosti predošlého stupňa.

7. Počas rokov možný vznik mutácií a kancerogénnych zmien s prítomnou alebo neprítomnou nervovou reakciou.

8. Možný vznik zhubného bujnenia behom niekoľkých rokov, ale niesú prítomné nervové reakcie, a preto sa človek v tejto zóne cíti o niečo lepšie ako v predošlej fáze. (zákerné). Eventuelné poruchy orgánov tak niesú tak markantné (aj keď sú ťažké), bolesti väčšinou nervový systém nie je schopný prenášať a tak sú len minimálne. Spánok je normálny, ale človek pociťuje jeho nedostatok, prítomná apatia, narušené vylučovanie metabolických splodín, žltobiela vyblednutá koža upozorňuje, ale postihnutý sa necíti ťažko chorý.

9. Zhubné bujnenie sa môže prejaviť behom niekoľkých mesiacov ak skôr nedôjde k organovému zlyhaniu, poruchy prudko narastajú. Prejavuje sa vyčerpanie hormonálnej povahy, apatia, chýba regenerácia, vznikajú atrofie a otrava metabolickými splodinami.

10. Takmer okamžité poruchy orgánov a ich funkcií, ktoré sú príčinou úmrtí, zastavenie rastu, rýchle vznikajúca tupá bolesť hlavy, pudová úzkosť a strach z daného miesta, halucinácie. Človek dlho na tomto mieste nevydrží.

11. Strata rovnováhy (nebezpečenstvo úrazu), počas niekoľkých hodín dochádza k strate vedomia, ťažkému šokovému stavu, ktorý je často príčinou úmrtia v priebehu niekoľkých dní. Stav organizmu sa len výnimočne upraví intenzívnou liečbou.

12. Smrteľne nebezpečné miesta, smrť nastáva už do niekoľkých hodín, podľa pôvodu patogénneho žiarenia.

Silné GPZ č. 11-12 stupňa sa normálne nevyskytujú.

 

Druhy GPZ

 

 

 

Patogénnou zónou rozumieme nepravidelnú časť priestoru zaťaženú určitým druhom žiarenia. Jedná sa o elektromagnetické žiarenie, radiačné žiarenie, rôzne vysielače a prijímače, radar, röntgen, magnetické pole, gama žiarenie, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitačné vibrácie v oblasti pohybujúcich sa hmôt, podzemné pramene alebo tiež vodné žily tektonických zlomov a iných geologických útvarov - Curryho a Hartmannove pásy.

Tam, kde sa patogénne zóny krížia, je zhubný vplyv zemného žiarenia zvláštne silný a ich účinok sa násobí.

GPZ (Curryho a Hartmannove pásy, vodné žily) a škodlivé žiarenie televízorov, počítačov a mobilných telefónov (elektrosmog) môžu byť potláčané vhodne umiestneným Somavedicom. Pôsobenie Somavedicu zvyšuje účinnosť liekov a kozmetických prípravkov. Pri ochoreniach zmierňuje bolesť a pomáha prekonávať chorobu, na zdravý organizmus pôsobí preventívne. Somavedic pomáha prekonať nespavosť a doplňuje bioenergetický potenciál. Jeho blahodarný vplyv je preukázaný na zvieratách aj rastlinách.

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM