Somavedic

Ako Somavedic funguje?

 

 

 

Výborné výsledky Somavedicu sú podložené vynikajúcimi skúsenosťami z mnohých biorezonančných center a dokumentujú ich tiež početné prípady vzájomnej spolupráce s biorezonanciou BICOM, kde po nasadení Somavedicu došlo vždy k harmonizácií ochorením postihnutých orgánov.

 

Princíp fungovania Somavedicu vychádza z dnes už komplexných poznatkov a rokov výskumov, týkajúcich sa predovšetkým vlastností minerálov a pôsobenia ich konkrétnych vibrácií na okolité prostredie a na ľudský organizmus. 

Somavedic je skonštruovaný na základe riadeného uvoľnenia energie minerálov. Jedná sa predovšetkým o polodrahokamy alebo drahokamy v presnom vzájomnom rozostavení, ktoré tvorí jadro Somavedicu.

Je známe, že každý konkrétny minerál "vibruje" na určitej frekvencií (to platí nielen o mineráloch, ale aj o všetkom okolo nás) a má schopnosť túto vibráciu vyžarovať do okolitého prostredia a tým ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať.
Z tejto skutočnosti do istej miery vychádza liečiteľské využitie drahých kameňov, ktoré sa ale obvykle vymedzuje len na použitie jednotlivých kameňov.

 

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie, ktorú zatiaľ nedokážeme úplne využiť. Tá sa za bežných okolností nachádza v latentnom stave, takže sa spravidla nijak významne neprejavuje. 

Frekvenčné rozpätie, v ktorom jednotlivé minerály "vibrujú", je vedecky podložené a tieto poznatky sú využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístrojov Somavedic podľa ich zamerania.

Je zistené, že ak konkrétne minerály necháme pôsobiť v určitom presnom rozostavení v spoločnej korelácií, ich vzájomné potencujúce sa vibrácie dokážu určitým spôsobom naladiť okolité prostredie. Nielen čo sa týka geopatogénnych zón, ale aj iné vplyvy, ktoré takisto vibrujú v určitom frekvenčnom rozmedzí.

 

Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvov týchto negatívnych vibrácií a k vytvoreniu harmonického prostredia pre náš spokojný a zdravý život plný energie.

 

 

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM