BICOM Optima - Biorezonancia

Výskum a štúdie BICOM

 

 

 

Výskum a štúdie biorezonancia BICOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Burrov výskum na Yale University v tridsiatych rokoch dokázal, že zdravé orgány a orgánové sústavy vyžarujú elektromagnetické vlny s charakteristickou frekvenciou
 • Skupina profesora H. Hämäläinena na Vysokej škole technickej v Helsinkách, dokázala existenciu endogénnych bioelektrických oscillácií.  (H. S. Burr, F. S. C. Northrop: The Electro-Dynamic Theory of Life, The uaterly Review of Biology, Vol 10, No. 3 (Sept. 1935), pp. 322-333)
 • Prof. PA Anninos Democritus (University of Thrace v Alexandroupolis, Grécko) dokázal v sérií opodstatnených výskumných štúdií súvislosť medzi patologickými procesmi a zmenami vo frekvenčních vzorkách.

  (P. A. Anninos et al.: Nonlinear Analysis of Brain Activity in Magnetic Influenced Parkinson Patients, J. of Maternal-Fetal Investigation, Springer Verlag New York (1998) and P. A. Anninos and N. Tsagas: Localization and cure of epileptic foci with the use of MEG measurements, J. of Neuroscience, 1998, Vol 46, pp. 235-242)
 • Inštitút Regumed pre regulatívnu medicínu je jediná organizácia, ktorá môže v oblasti biorezonancie predložit vedecké práce a štúdie v tomto rozsahu. 

 

Uvádzame niektoré:
 

HEPATÁLNA DYSFUNKCIA

Dlhodobá štúdia náhodného výberu na overenie úspechov liečby s pacientovými vlastnými frekvenčnými signálmi (Bicom) pri poruchách funkcie pečene. Do štúdie bolo zahrnutých 28 pacientov. Všetci pacienti mali chronické poškodenie buniek pečene, ktoré boli minimálne už rok známe a neboli medikamentózne liečiteľné. 14 pacientov bolo pridelených do skupiny biorezonančne opatrených a 14 pacientov do kontrolnej skupiny. 
 
Ohraničený výber rovnako ako vytvorenie kódového zoznamu boli vytvorené v ambulancií pre Prírodné liečenie Carstenovej nadácie Univerzity v Heidelbergu v pracovnej skupine prof. MuDr. I. Gerharda.
 
 • Výsledky: hodnoty GOT
  Priemerný pokles aktivity GOT v percentách po 12 týždňoch činil v skupine Bicom 42% oproti poklesu v porovnaní s kontrolnou skupinou.
 • Výsledky: hodnoty GPT
  Stredná hodnota skupiny Bicom bola po 12 týždňoch liečby v oblasti normy. V kontrolnej skupine nebola zistená žiadna normalizácia aktivity GPT.
 • Výsledky: hodnoty Gamma GT 
  Taktiež aktivita Gamma GT dosiahla po 12 týždňoch liečby (skupina Bicom) oblasť normy. Hodnoty kontrolnej skupiny zostali v porovnaní prakticky nezmenené.
  R.Machowinski, P. Kneisl: Vedecké štúdie k biorezonancii Bicom, Inštitút pre regulačnú medicínu, Gräfelfing 1999
 
LIEČENIA ALERGICKÝCH CHORÔB
 
 
 
 
 
 
 
 
KLINICKÉ VÝSLEDKY LIEČENIA ALERGICKÝCH CHORÔB POMOCOU BIOREZONANČNÉHO PRÍSTROJA BICOM 2000 (predchodca BICOM Optima) - EKZÉM, ŽIHĽAVKA, DERMATITÍDY, ALERGICKÁ RINITÍDA, ASTMA
 
Yuan Zo, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan (Xi"an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi"an Čína) 
 
Od júna 2002 do januára 2004 sme liečili 154 pacientov s alergiou vrátane alergickej dermatitídy (kožné ochorenie), nádchy, alergického zápalu spojiviek a astmy.
 
U pacientov sme vykonali testy na alergény. Následne sme vykonali liečenie a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné aj slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergickým látkami v prírode. 
 
 alergény
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLINICKÉ TESTY VYKONANÉ NA VZORKE 300 DETÍ TRPIACICH ASTMOU, LIEČENÝCH BIOREZONANČNOU METÓDOU BICOM
 
Yang Jinzhou a Zhang Li, The Asthma Research Center of Jinan Children "s Hospital
 
Abstrakt: Od mája do decembra 2003 Výskumné centrum astmy Detskej nemocnice Jinan nasadilo prístroj nemeckej výroby BICOM 2000 (predchodca BICOM Optima) na liečbu 300 detí, ktoré trpeli astmou. Celkový pomer účinnosti dosiahol až 93,3% úspešnosť.
 
Predtým sa používalo mnoho metód testovania alergénov, ale väčšina z nich je bolestivá a pre deti nevhodná. Liečba desenzibilizácií nemôže byť pri týchto tradičných metódach použitá, je možné vykonať len testy. Od mája 2003 bola zavedená klinická liečba prístrojom BICOM 2000 a jej pomocou bolo liečených 300 detí s nasledujúcimi výsledkami:
 
1. Zdroje a metóda:
 
1.1. Všetky vybrané prípady boli pacienti liečení v centre pre výskum astmy, ktorým bola diagnostikovaná astma podľa 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín: 87 prípadov v porovnávacej skupine a 213 v skupine pre pozorovanie. Z týchto 300 prípadov bolo 197 chlapcov a 103 dievčat, vekové rozmedzie od 2 rokov a 3 mesiacov až do 15 rokov.
 
Porovnávacia skupina:
 
Pacienti v tejto skupine boli liečení pomocou terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), boli im podávané antialergické lieky a hormóny intravenózne.
 
Skupina pozorovania:
 
7-10 dní po ukončení užívania antialergických liekov a hormónov bola použitá metóda desenzibilizácie prístrojom Bicom, hormóny boli používané v typickom rozsahu bez podávania antialergických liekov.
 
1.2. Metóda:
 
1.2.1. Test s alergénmi:
 
So 491 vzorkami alergénov v databáze prístroja BICOM boli vykonané testy na 20 akupunktúrnych bodoch na prstoch oboch rúk pacienta pomocou infračerveného prijímača. Pokiaľ to bolo možné, na testovanie boli prinesené alergény, na ktorý bol daný pacient pravdepodobne alergický.
 
1.2.2. Biorezonancia:
 
213 pacientom bola vykonaná desenzibilizácia prístrojom BICOM. Do informačného pohárika bola daná vzorka malého množstvo slín alebo kvapka krvi. Bola vykonaná základná a následná liečba, prv než bola umiestnená vzorka alergénu do informačného pohárika pre terapiu. Zakaždým bola použitá biorezonančná metóda na jeden alebo dva hlavné alergény po dobu 20-30 minút, raz týždenne. Ak boli pacienti vo vážnom stave a v prechodnom období, bola biorezonančná terapie vykonávaná raz za 3 dni. Terapia sa neukončila, kým boli nachádzané akékoľvek vzorky, na ktoré bol pacient alergický. Pacienti zvyčajne potrebovali 7-10 terapií. Čím dlhšie sa alergia prejavovala u pacienta v minulosti, tým viac aplikácií bolo treba.
 
2. Kritériá pre posúdenie liečebného efektu:
 
Zjavne Efektívne:
Príznaky ako kašeľ, sipot, zvuky astmatického dýchania, svrbenie nosa, kýchanie a začervenanie nosa úplne zmizli. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
 
Efektívny:
Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa boli značne zmiernené - o 2/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
Zlepšenie:
Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa sú zmiernené o 1/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.
Neefektívne:
Po terapii nebolo zistené zjavné zlepšenie astmatických a alergických príznakov.
 
3. Klinické výsledky je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke:
 
Efektivita terapie  Sledovaná skupina  Porovnávacia skupina 
Zjavne efektívna 112 - 52,5%  37 - 42,5% 
Efektívna 70 - 32,8%  17 - 19,5% 
Zlepšenie  17 - 7,9%  12 - 13% 
Neefektívna  14 - 6,6%  21 - 24,1% 
Celková efektivita  93,3%  75,8% 
Poznámka: Celková efektivita zahŕňa prípady zjavne efektívna, efektívna a zlepšenie.
 
Vyššie uvedená tabuľka ukazuje, že u 52,5% z 213 detí trpiacich alergickou astmou, liečených prístrojom Bicom, zmizli príznaky ako kašeľ, sipot a zvuky astmatického dýchanie. Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa, zmizli tiež. V polročný lehote sa príznaky znovu neobjavili.
 
U ďalších 32,8% pacientov boli alergické príznaky ako svrbenie a začervenanie nosa, kýchanie, značne zmiernené, a to cca na tretinu. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
 
U 7,9% pacientov boli príznaky zmiernené na dve tretiny. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.
 
Len u 6,6% sa stále objavujú príznaky bez zjavného zlepšenia.
Celková miera efektivity je 93.3%, tj o 17.5% vyššia, než v porovnávacej skupine (75,8%).
 
ALERGIE - ŠTÚDIE ÚČINNOSTI BIOREZONANČNEJ METÓDY (PRAKTICKÁ ŠTÚDIA)
 
Dr. med. Peter Schumacher, detský lekár z Innsbrucku, bol fascinovaný výsledkami získanými s prístrojom BICOM, kedy viedol vo svojej praxi štúdii 200 prípadov závažnej alergie a neurodermatitídy. 
 
 
alergie a neurodermatitídy
 

alergie a neurodermatitídy
 
 
 
 
 
 

Štúdia na dôkaz existencie elektromagnetického poľa v bunkách živých organizmov:
evidence_for_the_existence_of_an_electro_dynamic_field_in_living_organisms.pdf


GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM