BEMER Professional - Magnetoterapia

Patenty, certifikáty a ocenenia

 

 

Patenty:

 • EP-B-0995463,
 • WO 2008/025731 A1, 
 • WO 2011/023634 A1,
 • WO 2011/023635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Európsky patent pre BEMER Signál -patentovaný profesorom Wolf A. Kafka, 1998 
 • Celosvetový patent pre BEMER signál PLUS - doktor Rainer Klopp, 2007

 

Certifikáty:

 • Terapeutický systém BEMER je akreditovaný Štátnym úradom pre kontrolu liečiv v Slovenskej republike. ŠUKL kód lekárskych prístrojov BEMER je P83030.
 • BEMER je oficiálne certifikovaný lekárský prístroj klasifikovaný podla európskej smernice pre zdravotnícke prostriedky 93/42/EEC, CE 0125 zaradený do triedy II/a (93/42EEC ja CE0483, bez vedľajších účinkov, vhodné aj na domáce použitie). Certifikát o zhode vystavil inštitút LGA v Nemecku.
 • Terapeutické systémy BEMER spĺňajú kritéria kvality európskeho štandardu DIN EN ISO 13485:2003 AC 2007.
 

Ocenenia:

 • Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 2001 BEMER Int. AG bol ocenený zlatou medailou a certifikátom za popredný vývoj prístroja BEMER 3000 SLT.
 • Na medzinárodnej výstave vynálezov v Ženeve v roku 1999 prístroj BEMER 3000 získal zlatú medailu v odbore medicíny pre terapiu s bio-elektro-magnetickou-energo-regulovanou.
 • Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 1999 BEMER Int. AG bol ocenený striebornou medailou a certifikátom za popredný výkon v súvislosti s vývojom prístroja BEMER 3000 VET.
 • Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 1998 BEMER Int. AG bol ocenený striebornou medailou za poprednú inovačnú techniku prístroja BEMER 3000.

 

 

 

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM