Čo je to BICOM Optima?

 

 

    Biorezonančný prístroj Bicom Optima je špeciálny prístroj, ktorým je možné zisťovať skutočné - často skryté - príčiny ochorení. Ide o lekársky certifikovaný prístroj podložený vysoko kvalitným výskumom a štúdiami s viac ako 30 ročnými skúsenosťami s biorezonančnou metódou. Poskytuje viac ako 1000 programov a 220 kombinácií programov na riešenia najrozličnejších ochorení a problémov pacienta.

  

Biorezonančný prístroj Bicom Optima

  Biorezonančný prístroj Bicom Optima

 

 

 

 

    

 

 

 

Ako funguje biorezonancia BICOM?

 

 

 
    Využíva najnižší frekvenčný rozsah 1-25 Hz, generovaný ľudským mozgom, ktorý riadi celý náš organizmus. Na základe týchto špecifických frekvencií snímaných z organizmu a z biologického materiálu pacienta je odhalené rušivé vlnenie na konkrétnych úrovniach. BICOM rieši poruchu rovnováhy vyvolanej nielen na úrovni orgánov, orgánových sústav alebo vírusového, bakteriálneho, toxického či iného zaťaženia, ale aj zaťaženia na úrovni psychickej. Terapia biorezonanciou rušivé vlnenie upraví na harmonické a následne posilnené vracia naspäť do organizmu.
 
Biorezonancia
 
 
 
 
 
 
 
Na základe toho: 
  • podporuje vlastnú telesnú reguláciu
  • obnovuje komunikáciu medzi bunkami
  • zabezpečuje uvoľnenie a vylúčenie záťažových látok

 

Biorezonancia

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN VITAE

MVDr. Agnesa Müllerová

Telefón: +421 905 227 897

E-mail: goldenvitae3@gmail.com

Adresa: Slovenskej jednoty 10
(Business centrum),
040 01 Košice

NAPÍŠTE NÁM